• banner

Prosesau ôl-beiriannu CNC alwminiwm

Prosesau ôl-beiriannu
Ar ôl peiriannu rhan alwminiwm, mae yna rai prosesau y gallwch chi eu cyflawni i wella nodweddion corfforol, mecanyddol ac esthetig y rhan.Mae'r prosesau mwyaf eang fel a ganlyn.

Ffrwydro gleiniau a thywod
Mae ffrwydro gleiniau yn broses orffen at ddibenion esthetig.Yn y broses hon, mae'r rhan wedi'i beiriannu yn cael ei blasu â gleiniau gwydr bach gan ddefnyddio gwn aer dan bwysau mawr, gan dynnu deunydd yn effeithiol a sicrhau wyneb llyfn.Mae'n rhoi gorffeniad satin neu matte i alwminiwm.Y prif baramedrau proses ar gyfer ffrwydro gleiniau yw maint y gleiniau gwydr a faint o bwysedd aer a ddefnyddir.Defnyddiwch y broses hon dim ond pan nad yw goddefiannau dimensiwn rhan yn hollbwysig.

Mae prosesau gorffen eraill yn cynnwys sgleinio a phaentio.

Ar wahân i ffrwydro gleiniau, mae yna hefyd sgwrio â thywod, sy'n defnyddio llif pwysedd uchel o dywod i gael gwared ar ddeunydd.

Gorchudd
Mae hyn yn cynnwys gorchuddio rhan alwminiwm â deunydd arall fel sinc, nicel, a chrôm.Gwneir hyn i wella'r prosesau rhannau a gellir eu cyflawni trwy brosesau electrocemegol.

Anodising
Mae anodising yn broses electrocemegol lle mae rhan alwminiwm yn cael ei drochi mewn toddiant o asid sylffwrig gwanedig, a chymhwysir foltedd trydan ar draws y catod a'r anod.Mae'r broses hon i bob pwrpas yn trosi arwynebau agored y rhan yn gaenen ocsid alwminiwm ocsid caled, nad yw'n adweithiol yn drydanol.Mae dwysedd a thrwch y cotio a grëir yn dibynnu ar gysondeb yr hydoddiant, yr amser anodizing, a'r cerrynt trydan.Gallwch hefyd anodio i liwio rhan.

Gorchudd powdr
Mae'r broses cotio powdr yn cynnwys gorchuddio rhan â phowdr polymer lliwiau, gan ddefnyddio gwn chwistrell electrostatig.Yna gadewir y rhan i wella ar dymheredd o 200 ° C.Mae cotio powdr yn gwella cryfder a gwrthiant i wisgo, cyrydiad ac effaith.

Triniaeth wres
Gall rhannau a wneir o aloion alwminiwm y gellir eu trin â gwres gael triniaeth wres i wella eu priodweddau mecanyddol.

Cymhwyso rhannau alwminiwm wedi'u peiriannu CNC mewn diwydiant
Fel y dywedwyd yn gynharach, mae gan aloion alwminiwm nifer o briodweddau dymunol.Felly, mae rhannau alwminiwm wedi'u peiriannu CNC yn anhepgor mewn sawl diwydiant, gan gynnwys y canlynol:

Awyrofod: oherwydd ei gymhareb cryfder i bwysau uchel, mae sawl ffitiad awyren yn cael eu gwneud o alwminiwm wedi'i beiriannu;
Modurol: yn debyg i'r diwydiant awyrofod, mae sawl rhan fel siafftiau a chydrannau eraill yn y diwydiant modurol wedi'u gwneud o alwminiwm;
Trydanol: gyda dargludedd trydanol uchel, defnyddir rhannau alwminiwm wedi'u peiriannu CNC yn aml fel cydrannau electronig mewn offer trydanol;
Bwyd / Fferyllol: oherwydd nad ydyn nhw'n ymateb gyda'r mwyafrif o sylweddau organig, mae rhannau alwminiwm yn chwarae rolau pwysig yn y diwydiannau bwyd a fferyllol;
Chwaraeon: defnyddir alwminiwm yn aml i wneud offer chwaraeon fel ystlumod pêl fas a chwibanau chwaraeon;
Cryogenics: mae gallu aluminium i gadw ei briodweddau mecanyddol ar dymheredd is-sero, yn gwneud rhannau alwminiwm yn ddymunol ar gyfer cymwysiadau cryogenig.


Amser post: Rhag-27-2021